Thông báo kết quả đăng ký tham gia mua cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Văn hóa phẩm

26/10/2015 13:43

Căn cứ vào kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Văn hóa phẩm kết thúc vào hồi 16h00 ngày 23 tháng 10 năm 2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo kết quả tham gia đăng ký tham dự đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Văn hóa phẩm như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
– Cá nhân trong nước 39 3.978.000
– Tổ chức trong nước 8 816.000
– Cá nhân nước ngoài 0 0
– Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 47 4.794.000

– Nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong ngay tại buổi đấu giá: Chậm nhất trước 15h30′ ngày 28/10/2015

– Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu lúc 16h00′ ngày 28/10/2015

Trân trọng thông báo./.