Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

27/10/2015 17:33

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam
  2. Địa chỉ: 02 Lê Lợi, Phường 01, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  3. Điện thoại: 064.3852603                         Fax: 064.3852834
  4. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch, dịch vụ dầu khí; Kinh doanh bất động sản…
  5. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)
  6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 25.807.600 cổ phần
  7. Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần
  8. Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định.
  9. Thời gian và địa điểm đấu giá: Dự kiến 8h30 ngày 26/11/2015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất đến 16 giờ ngày 28/10/2015.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9412.626                        Fax: 043.9347.818