Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH MTV

27/10/2015 17:35

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH MTV, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH MTV
  2. Địa chỉ: 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 3863 7747                         Fax: (04) 3863 8104
  4. Ngành nghề kinh doanh chính: Tổng thầu EPC, xây lắp; Cơ khí chế tạo…
  5. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)
  6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 35.550.250 cổ phần
  7. Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần
  8. Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định.
  9. Thời gian và địa điểm đấu giá: Dự kiến 10h00 ngày 26/11/2015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất đến 16 giờ ngày 28/10/2015.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9412.626                        Fax: 043.9347.818