Thông báo kết quả đấu giá trọn lô cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Văn hóa phẩm

29/10/2015 11:14

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Văn hóa phẩm được tổ chức vào 16h00′ 28/10/2015 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á. Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội như sau:
1. Tổng số lượng cổ phần cổ phần đưa ra đấu giá: 102.000 cổ phần
2. Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 47 Nhà đầu tư
Trong đó: Tổ chức:08 NĐT – Cá nhân: 39 NĐT
4.Tổng số phiếu tham dự hợp lệ: 47 phiếu
5. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 4.794.000 cổ phần
6. Giá đặt mua cao nhất: 400.000 đồng/cổ phần
7. Giá đặt mua thấp nhất: 14.000 đồng/cổ phần
8. Giá đấu thành công: 400.000 đồng/cổ phần
9. Tổng số lượng nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư
10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ ngày 29/10/2015 đến 16h00 ngày 11/11/2015
11. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 29/10/2015 đến ngày 06/11/2015
Trân trọng thông báo./.