Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Phát hành sách Hà Tây

30/10/2015 13:46

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH HÀ TÂY

(Quyết định số 702/QĐ-ĐTKDV và công văn số 2780/ĐTKDV-QLVĐT1 ngày 23/10/2015 của SCIC)

 1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát hành sách Hà Tây
 • Địa chỉ : Số 32 phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại : (84-4) 3382 4316         Fax   : (84-4) 3351 8719
 1. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các loại xuất bản phẩm, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm các loại; Kinh doanh hàng hóa phục vụ sản xuất tiêu dùng. (Chi tiết tại Bản CBTT)
 2. Vốn điều lệ: 1.900.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm triệu đồng chẵn). Tương ứng: 190.000 cổ phần. Trong đó:
 • Cổ phần SCIC nắm giữ (51% VĐL)              : 96.900  cổ phần.
 • Cổ phần của các cổ đông khác (49% VĐL) : 93.100 cổ phần.
 1. Giá khởi điểm : 24.400 VNĐ/cổ phần.                       Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 2. Phương thức chào bán : Bán đấu giá công khai 29.070 cổ phần
 3. Tên tổ chức bán đấu giá : Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á
 • Địa chỉ : Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Điện thoại : 046 275 3844       Fax : (84-4) 6 275 3816       Website : aseansc.com.vn
 1. Điều kiện tham dự đấu giá: (Chi tiết theo Quy chế đấu giá)
 2. Thời gian và địa điểm nộp Đơn đăng ký tham gia và tiền đặt cọc: Từ 8h30’ ngày 30/10/2015 đến 15h30’ngày 25/11/2015 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á.
 3. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
 • Nộp trực tiếp vào hòm phiếu: Từ 14h đến 14h30’ngày 30/11/2015 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á.
 • Nộp theo đường bưu điện: Chậm nhất 14h ngày 30/11/2015. (Chi tiết theo Quy chế đấu giá)
 1. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
 • 15h00 ngày 30 tháng 11 năm 2015 tại Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á.
 • Địa chỉ : Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/12/2015 đến 15h30 ngày 10/12/2015
 2. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 07/12/2015

Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

File đính kèm