HOSE: Hội thảo về tăng cường năng lực Lãnh đạo để phát triển bền vững

30/10/2015 17:42

Ngày 04/11/2015 tại Tp. HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) và Deloitte Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực Lãnh đạo để phát triển bền vững”. Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả uy tín là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo của các Tập đoàn/Công ty/ Tổ chức tài chính lớn tại Mỹ và Việt Nam với các khách tham dự là các thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên, Ban Kiểm soát, Lãnh đạo của các công ty,… Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây: