HOSE: Kết quả đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Dệt May Gia Định

18/03/2016 15:06

Ngày 18/03/2016, Sở GDCK TP. HCM (HOSE) đã tổ chức bán đấu giá hơn 15 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Dệt may Gia Định (GIDITEXCO). Nội dung chi tiết cuộc đấu giá được đính kèm sau đây: