Báo cáo phân tích kỹ thuật – NKG, NLG, NTL, NT2 (21/03/2016)

21/03/2016 09:03

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu NKG – CTCP Thép Nam Kim

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NKG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất là 12.0 – 12.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 12.0 – 12.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 14.0 – 14.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu NLG – CTCP Đầu tư Nam Long

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NLG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất là 22.5 – 23.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 22.5 – 23.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 23.4 – 24.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu NTL – CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NTL sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất là 11.0 – 11.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 11.0 – 11.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 12.0 – 12.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu NT2 – CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NT2 sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất là 31.0 – 31.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 28.5 – 29.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 31.0 – 31.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm