Báo cáo phân tích cổ phiếu HVG (21/03/2016) – Khuyến nghị: Nắm giữ [-9%]

21/03/2016 15:28

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
P/E và P/B của HVG lần lượt là 17,24 lần và 0,83 lần được xem là khá cao so với trung bình ngành. Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu HVG dựa trên phương pháp định giá thông dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho HVG là 11.000 đồng/cp, thấp hơn 9% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Nắm giữ. Chi tiết xin xem trong file đính kèm.