HOSE: Thư mời tham dự Hội thảo “Ngành hàng bán lẻ Việt Nam bước chân vào thế giới phẳng – Cơ hội hay thách thức”

23/03/2016 14:15

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng CTCP CK Ngân hàng Công thương Việt Nam trân trọng kính mời Quý Công ty và Quý Nhà đầu tư đến tham dự Hội thảo “Ngành hàng bán lẻ Việt Nam bước chân vào thế giới phẳng – Cơ hội hay thách thức” (Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)