Báo cáo phân tích kỹ thuật – SJS, SRC, SSI, STK (28/03/2016)

28/03/2016 09:32

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu SJS – CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SJS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất là 18.0 – 19.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 18.0 – 19.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 20.0 – 21.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks (Mức thấp). Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu SRC – CTCP Cao Su Sao Vàng

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SRC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất là 30.0 – 32.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 30.0 – 32.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 34.0 – 36.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks (Mức thấp). Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu SSI – CTCP Chứng khoán Sài Gòn

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SSI sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất là 21.0 – 22.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 21.0 – 22.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 23.0 – 24.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks (Mức thấp). Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu STK – CTCP Sợi Thế Kỷ

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng STK sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất là 30.0 – 31.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 28.0 – 29.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 30.0 – 31.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks (Mức thấp). Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm