Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

31/03/2016 10:18

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á trân trọng thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội được tổ chức vào ngày 30/03/2016 như sau:
– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 433.800 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 102.000 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 6 NĐT
Trong đó:    + Tổ chức: 02 NĐT      + Cá nhân: 04 NĐT
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 2.602.800 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 06 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 2.602.800 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 433.800 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 433.800 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 102.500 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 102.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 102.500 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 102.500 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 102.500 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT
Trong đó:     + Tổ chức: 0 NĐT       + Cá nhân: 1 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 433.800 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 44.464.500.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2016 đến 15h30’ ngày 13/04/2016
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 31/03/2016 đến ngày 08/04/2016