Báo cáo phân tích cổ phiếu GAS (31/03/2016) – Khuyến nghị: Nắm giữ [-6%]

31/03/2016 11:40

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Dựa vào giá dầu trung bình trong năm 2015 là 50 USD/thùng, chúng tôi cho rằng lợi nhuận của GAS sẽ suy giảm 5% nếu giá dầu trung bình năm 2016 duy trì ở mức 40 USD/thùng và tăng trưởng 10% nếu giá dầu tăng thêm 10 USD/thùng. Do vậy, chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu GAS dựa trên phương pháp định giá thông dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho GAS là 41.100 đồng/cp, thấp hơn 6% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Nắm giữ. Chi tiết xin xem trong file đính kèm.