Báo cáo cập nhật cổ phiếu DMC (31/03/2016) – Khuyến nghị: Nắm giữ [-5%]

31/03/2016 13:43

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
P/E và P/B của DMC lần lượt là 13,47 lần và 2,42 lần được xem là khá thấp so với trung bình ngành dược phẩm trên thế giới và tương đương với 4 công ty trong ngành là Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Ltd (Hồng Công), Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd (Hồng Công), Torrent Pharmaceuticals Ltd (Ấn Độ) và Santen Pharmaceutical Co Ltd (Nhật Bản). Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu DMC dựa trên phương pháp định giá thông dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho DMC là 68.500 đồng/cp, thấp hơn 5% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Nắm giữ. Chi tiết xin xem trong file đính kèm.