Bản cung cấp thông tin về ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Chủ tịch thứ nhất của HĐQT Techcombank

29/03/2016 10:52


Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trân trọng công bố Bản cung cấp thông tin về ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Chủ tịch thứ nhất của HĐQT Techcombank.

Chi tiết trong file đính kèm.

TP_367473_TCB_2016.03.28.zip