Ngân hàng TMCP Quân đội công bố thông tin về việc NHNN chấp thuận cho MBB tăng vốn điều lệ

28/03/2016 16:13


Ngân hàng TMCP Quân đội trân trọng thông báo: Căn cứ Văn bản số 1775/NHNN – TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 23/3/2016, theo đó NHNN chấp thuận việc MB sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để phát hành 4.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu của MB hoán đổi 8.800.000 cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) để thực hiện việc sáp nhập SDFC vào MB theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường MB thông qua tại Nghị quyết số 25/NQ – MB – ĐHĐCĐ ngày 6/10/2015.

Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử MB: www.mbbank.com.vn – Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.