Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động của VPBank

21/03/2016 15:02


Ngày 11/3/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định bổ sung một số nội dung trong giấy phép hoạt động của VPBank bao gồm:

– Mở tài khoản

– Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

-Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

– Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia

– Bao thanh toán trong nước

-Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho Bạc, công cụ chuyển nhượng, Trái phiếu Chính phủ, tín phiếu ngân hàng nhà nước, và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ

– Mua, bán trái phiếu Chính phủ

-Dịch vụ môi giới tiền tệ

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép hoạt động số 0042/Nh-GP ngày 12/8/1983 củaThống Đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

VPBank xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP_365881_VPB_2016.03.21.zip