Ngân hàng TMCP Quân Đội thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

21/03/2016 15:02


Ngân hàng TMCP Quân Đội trân trọng thông báo:

Giấy xác nhận ngày 16/03/2016 về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Hoạt động trung gian tiền tệ khác – Mã ngành 6419 ;

2. Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) – Mã ngành 6499 ;

3. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan – Mã ngành 3211;

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại – Mã ngành 4662;

5. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm – Mã ngành 6622

6. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu – Mã ngành 6619;

7. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh – Mã ngành 4773;

8. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

9. Thông tin đăng ký thuế bao gồm:

– Thông tin về Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

– Địa chỉ nhận thông báo thuế

– Hạch toán

– Năm tài chính

– Tổng số lao động

– Đăng ký xuất khẩu

– Tài khoản ngân hàng, Kho bạc

– Các loại thuế phải nộp

– Ngành nghề kinh doanh chính

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MB : www.mbbank.com.vn – Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

Ngân hàng TMCP Quân Đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.