Báo cáo phân tích kỹ thuật – VIS, VHG, VIC, VIP (26/05/2016)

26/05/2016 09:12

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu VIS – CTCP Thép Việt Ý

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VIS sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 10.5 – 11.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 9.0 – 9.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.5 – 11.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu VHG – CTCP Đầu tư Cao Su Quảng Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VHG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 4.5 – 4.7.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.5 – 4.7. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 5.0 – 5.2. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu VIC – CTCP Tập đoàn Vingroup

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VIC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 50.5 – 52.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 50.5 – 52.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 54.0 – 56.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu VIP – CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VIP sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 9.0 – 9.2.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 9.0 – 9.2. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 9.5 – 9.7. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.