Báo cáo cập nhật cổ phiếu HSG (26/05/2016) – Khuyến nghị: Nắm giữ [+8%]

26/05/2016 13:38

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Cập nhật KQKD Q1/2016

Nhận định: Lợi nhuận Q1/2016 của HSG tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ vào biên lợi nhuận gộp tăng mạnh. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh và chi phí bán hàng tăng khá. Điều này cho thấy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HSG được cải thiện tích cực trong khi hiệu quả công tác kiểm soát chi phí của HSG lại suy giảm.

HSG hiện đang giao dịch ở mức giá 46.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức P/E và P/B lần lượt là 5,90 lần và 1,71 lần. Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu HSG dựa trên phương pháp định giá thông dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho HSG là 50.000 đồng/cp, cao hơn 8% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Nắm giữ.

Phân tích kỹ thuật

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HSG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 42.0 – 45.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 42.0 – 45.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 50.0 – 53.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 20%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.