Báo cáo cập nhật cổ phiếu VGS (26/05/2016) – Khuyến nghị: Mua [+20%]

26/05/2016 16:23

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Cập nhật KQKD Q1/2016

Nhận định: Lợi nhuận Q1/2016 của VGS tăng trưởng mạnh nhờ vào doanh thu và biên lợi nhuận gộp tăng mạnh. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động kinh doanh cũng tăng mạnh theo doanh thu. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của VGS tiếp tục được cải thiện.

Khuyến nghị: VGS hiện đang giao dịch ở mức giá 10.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức P/E và P/B lần lượt là 5,40 lần và 0,68 lần. Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu VGS dựa trên phương pháp định giá thông dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho VGS là 12.500 đồng/cp, cao hơn 20% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Mua. Tầm nhìn đầu tư 1 năm.

Phân tích kỹ thuật

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VGS sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 11.0 – 12.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 9.0 – 10.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 11.0 – 12.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 20%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.