HOSE: Thông báo gián đoạn website để bảo trì hệ thống

26/05/2016 10:55

         Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xin thông báo việc truy cập website www.hsx.vn sẽ bị tạm thời gián đoạn trong khoảng thời gian từ 17h00 ngày 27/05/2016 đến 17h00 ngày 28/05/2016 để thực hiện bảo trì hệ thống. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.

         Trân trọng ./.

File đính kèm