Báo cáo phân tích kỹ thuật – VNE, VNM, VSC, VSH (27/05/2016)

27/05/2016 09:47

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu VNE – TCT CP Xây dựng điện Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VNE sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 8.7 – 9.2.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 8.7 – 9.2. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.1 – 10.6. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu VNM – CTCP Sữa Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VNM sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 135.0 – 140.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 135.0 – 140.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 145.0 – 150.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu VSC – Tập đoàn Container Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VSC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 58.0 – 60.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 58.0 – 60.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 62.0 – 64.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu VSH – CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VSH sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 13.5 – 14.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 13.5 – 14.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 14.5 – 15.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.