Báo cáo cập nhật cổ phiếu TLH (27/05/2016) – Khuyến nghị: Mua [+33%]

27/05/2016 15:05

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Cập nhật KQKD Q1/2016

Nhận định: Lợi nhuận Q1/2016 của TLH tăng trưởng mạnh nhờ vào doanh thu tăng khá và biên lợi nhuận gộp tăng mạnh. Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm khá và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của TLH tiếp tục được cải thiện.

TLH hiện đang giao dịch ở mức giá 8.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức P/E và P/B lần lượt là n/a lần và 0,74 lần. Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu TLH dựa trên phương pháp định giá thông dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho TLH là 11.000 đồng/cp, cao hơn 33% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Mua. Tầm nhìn đầu tư 1 năm.

Phân tích kỹ thuật

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng TLH sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 6.0 – 7.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 6.0 – 7.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 8.0 – 9.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 30%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.