Báo cáo phân tích kỹ thuật – VTO, TNG, VIX, MBS (30/05/2016)

30/05/2016 09:42

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu VTO – CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VTO sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 7.3 – 7.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 7.3 – 7.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 8.1 – 8.3. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng TNG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 16.7 – 17.7.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 16.7 – 17.7. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 18.7 – 19.7. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu VIX – CTCP Chứng khoán IB

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VIX sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 7.5 – 8.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng kháng cự 7.5 – 8.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự tiếp theo 8.5 – 9.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu MBS – CTCP Chứng khoán MB

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MBS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 5.5 – 6.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 5.5 – 6.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 6.5 – 7.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.