Báo cáo cập nhật ngành Sản xuất thép – Tháng 6/2016

31/05/2016 13:43

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Doanh nghiệp ngành sản xuất thép niêm yết trên sàn

Tính tới thời điểm ngày 01 tháng 06 năm 2016, trên thị trường niêm yết có khoảng 10 doanh nghiệp ngành sản xuất thép tập trung chủ yếu tại sàn HSX (7 công ty), HNX (2 công ty). Trong đó, vốn hóa đứng đầu là các doanh nghiệp như HPG (24.404,1 tỷ), HSG (6.498,9 tỷ), NKG (845,6 tỷ), TLH (648,9 tỷ), VIS (511,9 tỷ), VGS (381,6 tỷ),…

Kết quả kinh doanh năm Q1/2016

Về doanh thu. HPG là doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất đạt 7.142,4 tỷ đồng (+22,3% so với cùng kỳ), tiếp sau đó là HSG đạt 4.383,5 tỷ đồng (+0,7%), NKG đạt 1.798,6 tỷ (+52,9%), VGS đạt 1.160,4 tỷ (+49,8%), TLH đạt 1.008,5 tỷ (+21,8%) và VIS đạt 659,9 tỷ (-8,6%). Có thể thây rằng, hầu hết các doanh nghiệp đều có sự tăng trưởng về doanh thu so với cùng kỳ, tăng trưởng mạnh nhất phải kể đến NKG (+52,9%) và doanh thu sụt giảm thuộc về VIS (-8,6%).

Về lợi nhuận. HPG tiếp tục là doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất đạt 1.020,1 tỷ đồng (+56,8%), tiếp sau đó là HSG đạt 418,2 tỷ (+262,1%), NKG đạt 65,9 tỷ (+221,5%), VGS đạt 24,4 (+2.340%), TLH đạt 103,9 tỷ (+3.048,5%), VIS đạt 21,8 tỷ (+n/a). Như vậy, các doanh nghiệp ngành thép đều có sự tăng trưởng mạnh về lợi nhuận, tăng trưởng mạnh nhất là TLH (+3.048,5%).

Về biên lợi nhuận gộp (Biên LNG). HSG và HPG là 2 doanh nghiệp đứng đầu về biên LNG lần lượt ở mức 25% và 20%. Tiếp sau đó là TLH (12,9%), NKG (7,8%), VIS (7,7%), VGS (+5,8%).

Về ROE và ROA. HSG, HPG, NKG là 3 doanh nghiệp có ROE và ROA lớn nhất lần lượt đạt 28,4%, 25%, 24,3% và 10,6%, 15,2%, 4,4%.

Về EPS. HSG tiếp tục dẫn đầu với EPS ở mức 7.882 đồng/cổ phiếu, HPG đạt 5.265 đồng/cổ phiếu, NKG đạt 3.455 đồng/cổ phiếu.

Nhận định. Như vậy có thể thấy rằng, hoạt động sản xuất kinh doanh Q1/2016 của các doanh nghiệp ngành thép tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.