Báo cáo phân tích kỹ thuật – HT1, HTI, HVG, IDI (20/06/2016)

20/06/2016 08:56

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu HT1 – CTCP Xi Măng Hà Tiên 1

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HT1 sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 26.0 – 27.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 26.0 – 27.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 28.0 – 29.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu HTI – CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HTI sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 16.0 – 16.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 16.0 – 16.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 17.0 – 17.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu HVG – CTCP Hùng Vương

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HVG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 10.0 – 10.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 10.0 – 10.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 11.0 – 11.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu IDI – CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng IDI sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 6.2 – 6.7.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 6.2 – 6.7. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 7.0 – 7.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.