HOSE: Thư mời gặp mặt nhà đầu tư NT2

23/06/2016 16:16

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới Quý Công ty Chứng khoán và Quý Công ty Quản lý Quỹ về chương trình Đối thoại với nhà đầu tư của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã chứng khoán: NT2).
Thời gian: Từ 9h00-11h00 ngày 01/7/2016
Địa điểm: Hội trường lầu 11 Tòa nhà Exchange Tower, Sở GDCK Tp.HCM
Nội dung:
           Các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh NT2 qua 6 tháng đầu năm 2016 và sau 01 năm niêm yết;
            Sự tăng trưởng của cổ phiếu NT2 qua 01 năm niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM;
            Kế hoạch phát triển của NT2;
            Các vấn đề khác mà cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm;
Link đăng ký tham dự: Đăng ký tại đây