Báo cáo phân tích kỹ thuật – MHC, MSN, MWG, NAF (27/06/2016)

27/06/2016 09:33

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu MHC – CTCP MHC

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MHC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 11.0 – 11.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 11.0 – 11.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 12.0 – 12.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu MSN – CTCP Tập đoàn MaSan

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MSN sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 64.0 – 66.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 64.0 – 66.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 68.0 – 70.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu MWG – CTCP Đầu tư Thế giới Di động

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MWG sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 110.0 – 120.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 90.0 – 100.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 110.0 – 120.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 20%.

Mã cổ phiếu NAF – CTCP Nafoods Group

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NAF sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 27.0 – 27.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 27.0 – 27.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 28.0 – 28.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.