Báo cáo phân tích kỹ thuật – OGC, OPC, PAC, NT2 (29/06/2016)

29/06/2016 09:29

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu OGC – CTCP Tập đoàn Đại Dương

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng OGC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 2.2 – 2.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 2.2 – 2.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 2.7 – 3.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 20%.

Mã cổ phiếu OPC – CTCP Dược phẩm OPC

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng OPC sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 38.0 – 39.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 36.0 – 37.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 38.0 – 39.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu PAC – CTCP Pin Ắc quy Miền Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PAC sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 40.0 – 42.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 34.0 – 36.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 40.0 – 42.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu NT2 – CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NT2 sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 36.0 – 38.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 32.0 – 34.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 36.0 – 38.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.