Báo cáo phân tích kỹ thuật – PAN, PDN, PET, PGC (30/06/2016)

30/06/2016 09:27

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu PAN – CTCP Tập đoàn PAN

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PAN sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 44.0 – 46.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 40.0 – 42.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 44.0 – 46.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu PDN – CTCP Cảng Đồng Nai

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PDN sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 46.0 – 48.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 42.0 – 44.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 46.0 – 48.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu PET – TCT CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PET sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 13.5 – 14.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 12.5 – 13.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 13.5 – 14.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu PGC – TCT CP Gas Petrolimex

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PGC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 10.0 – 10.2.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 10.0 – 10.2. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.4 – 10.6. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.