Thông báo thay đổi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ từ ngày 25/7/2016!

21/07/2016 14:48

CTCK Đông Nam Á (AseanSecurities) xin trân trọng thông báo Danh mục và lãi suất giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities từ ngày 25/07/2016.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm