Báo cáo phân tích kỹ thuật – DHM, DIC, DPS, DLG (01/08/2016)

01/08/2016 10:20

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu DHM – CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng DHM sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 12.5 – 13.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 11.5 – 12.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 12.5 – 13.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu DIC – CTCP Đầu tư và Thương mại DIC

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng DIC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 6.5 – 7.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 6.5 – 7.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 7.5 – 8.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu DPS – CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng DPS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 6.0 – 6.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 6.0 – 6.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 7.0 – 7.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu DLG – TCT CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng DLG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 6.5 – 7.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 6.5 – 7.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 7.5 – 8.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.