HOSE: Thông cáo báo chí Lễ Kỷ niệm 16 năm hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

01/08/2016 16:21

(TP.Hồ Chí Minh – ngày 29 tháng 07 năm 2016) Hôm nay, tại Tòa nhà Exchange Tower, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) long trọng tổ chức buổi Lễ Kỷ niệm 16 năm hoạt động nhằm ghi nhớ dấu mốc 16 năm hình thành và phát triển kể từ ngày chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 20/07/2000, với mục tiêu xây dựng kênh huy động vốn trung và dài hạn phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):