Báo cáo phân tích kỹ thuật – DPM, DQC, DRC, DXG (02/08/2016)

02/08/2016 09:50

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu DPM – TCT CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng DPM sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 29.0 – 29.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 29.0 – 29.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 30.0 – 30.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu DQC – CTCP Bóng đèn Điện Quang

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng DQC sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 80 – 85.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 70 – 75. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 80 – 85. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu DRC – CTCP Cao su Đà Nẵng

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng DRC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 37.0 – 38.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 37.0 – 38.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 39.0 – 40.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu DXG – CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng DXG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 14.0 – 14.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 14.0 – 14.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 15.0 – 15.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.