Điểm tin giao dịch 02.08.2016

02/08/2016 16:54

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
643,20 -5,18 -0,80%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
635,62 -12,76 -1,97%
Đợt đóng cửa
Closing session
636,05 -12,33 -1,90%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
176,39    
Đợt mở cửa
Opening session
4,85    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
121,97    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,46    
Thỏa thuận
Put-through session
40,11    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.203,28    
Đợt mở cửa
Opening session
61,31    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.338,25    
Đợt đóng cửa
Closing session
172,23    
Thỏa thuận
Put-through session
631,49    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
14,37 423,69  
Bán
Sell
13,89 307,51