Báo cáo phân tích kỹ thuật – EIB, ELC, FCM, FLC (03/08/2016)

03/08/2016 09:24

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu EIB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng EIB sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 10.5 – 11.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 10.5 – 11.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 11.5 – 12.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu ELC – CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng ELC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 23.0 – 24.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 23.0 – 24.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 25.0 – 26.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu FCM – CTCP Khoáng sản FECON

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng FCM sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 4.4 – 4.6.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.4 – 4.6. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 4.8 – 5.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu FLC – CTCP Tập đoàn FLC

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng FLC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 5.5 – 6.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 5.5 – 6.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 6.5 – 7.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 20%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.