HOSE: Điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của STG

03/08/2016 16:38

Căn cứ Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (mã cổ phiếu: STG) thuộc chỉ số VnSmall, VNAllshare như sau:

–         Mã cổ phiếu: STG

–         Tỉ lệ free float hiện tại: 75%;

–         Tỉ lệ free float cập nhật: 70 %;

–         Ngày hiệu lực: 04/08/2016.