HOSE: Điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của AGM và CII

04/08/2016 16:38

Căn cứ Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (mã chứng khoán AGM) thuộc chỉ số VNSmall, VNAllshare và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán CII) thuộc chỉ số VN30, VN100, VNAllshare như sau:

  1. Mã cổ phiếu: AGM

–         Tỉ lệ free float hiện tại:  20%;

–         Tỉ lệ free float cập nhật: 15%;

–         Ngày hiệu lực: 05/08/2016.”

  1. Mã cổ phiếu: CII

–         Tỉ lệ free float hiện tại:  75%;

–         Tỉ lệ free float cập nhật: 70%;

–         Ngày hiệu lực: 05/08/2016.