Báo cáo phân tích kỹ thuật – HAG, HAH, HAI, HAR (05/08/2016)

05/08/2016 09:10

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HAG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 5.0 – 5.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 5.0 – 5.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 6.0 – 6.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 20%.

Mã cổ phiếu HAH – CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HAH sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 34.0 – 36.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 34.0 – 36.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 38.0 – 40.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu HAI – CTCP Nông dược H.A.I

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HAI sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 4.0 – 4.2.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.0 – 4.2. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 4.4 – 4.6. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu HAR – CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HAR sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 4.5 – 5.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.5 – 5.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 5.5 – 6.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 20%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.