Báo cáo phân tích kỹ thuật – HBC, HCM, HDC, HHS (08/08/2016)

08/08/2016 09:39

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu HBC – CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HBC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 22.0 – 23.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 22.0 – 23.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 24.0 – 25.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu HCM – CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HCM sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 27.0 – 28.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 27.0 – 28.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 29.0 – 30.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu HDC – CTCP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HDC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 13.5 – 14.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 13.5 – 14.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 14.5 – 15.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu HHS – CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HHS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 5.5 – 6.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 5.5 – 6.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 6.5 – 7.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 20%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.