Báo cáo phân tích kỹ thuật – HNG, HPG, HQC, HSG (09/08/2016)

09/08/2016 09:38

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu HNG – CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HNG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 5.0 – 5.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 5.0 – 5.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 6.0 – 6.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 20%.

Mã cổ phiếu HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HPG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 38.0 – 40.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 38.0 – 40.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 42.0 – 44.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu HQC – CTCP Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HQC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 4.8 – 5.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.8 – 5.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 5.2 – 5.4. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu HSG – CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HSG sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 40.0 – 42.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 36.0 – 38.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 40.0 – 42.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.