HOSE: Điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của ELC

09/08/2016 16:52

Căn cứ Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (mã cổ phiếu ELC) thuộc chỉ số VNSmall, VNAllshare như sau:

–         Mã cổ phiếu: ELC

–         Tỉ lệ free float hiện tại:  40%;

–         Tỉ lệ free float cập nhật: 50%;

–         Ngày hiệu lực: 10/08/2016.