Thứ tư, ngày 03/08/2016, ngày giao dịch đầu tiên của TPCPBL BVBS16325 do NHCSXH phát hành

02/08/2016 16:44


THÔNG BÁO

Về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Căn cứ Công văn số 2502/NHCS-KHNV ngày 26/07/2016 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc đấu thầu và niêm yết trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Công văn số 9059/VSD-ĐK ngày 02/08/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc đăng ký, lưu ký trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh BVBS16325, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo về việc niêm yết trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và ngày giao dịch đầu tiên như sau:

– Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách xã hội

– Địa chỉ: Tòa nhà CC5 Bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội

– Điện thoại: 04.36417213 Fax: 04.36417213

– Tên trái phiếu đăng ký niêm yết: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội

– Loại trái phiếu: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

– Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)

Mã trái phiếu

Mã ISIN

Kỳ hạn

(năm)

Khối lượng niêm yết

(trái phiếu)

Lãi suất (%/năm)

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

BVBS16325

VNBVBS163254

05

2.000.000

6,4

02/08/2016

02/08/2021

– Hình thức đăng ký: Ghi sổ

– Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán 01 lần khi đến hạn, tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 02/08từ năm 2017 đến năm đáo hạn.

– Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 03/08/2016.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo./.