Cập nhật tình hình biến động lãi suất trên thị trường TPCP ngày 05.08.2016

05/08/2016 17:05


Cập nhật tình hình biến động lãi suất trên thị trường TPCP ngày 05.08.2016 chi tiết tại file đính kèm.

TP_388342__2016.08.05.zip