Báo cáo phân tích kỹ thuật – HT1, HTI, HVG, IDI (10/08/2016)

10/08/2016 09:46

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu HT1 – CTCP Xi Măng Hà Tiên 1

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HT1 sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 26.0 – 28.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 26.0 – 28.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 30.0 – 32.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu HTI – CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HTI sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 16.5 – 17.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 16.5 – 17.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 17.5 – 18.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu HVG – CTCP Hùng Vương

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HVG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 9.5 – 10.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 9.5 – 10.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.5 – 11.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu IDI – CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng IDI sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 4.5 – 5.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.5 – 5.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 5.5 – 6.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 20%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.