Điểm tin giao dịch 11.08.2016

11/08/2016 16:54

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
649,27 0,94 0,14%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
659,61 11,28 1,74%
Đợt đóng cửa
Closing session
660,24 11,91 1,84%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
140,93    
Đợt mở cửa
Opening session
5,19    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
120,79    
Đợt đóng cửa
Closing session
8,71    
Thỏa thuận
Put-through session
6,24    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
2.603,60    
Đợt mở cửa
Opening session
56,85    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.210,91    
Đợt đóng cửa
Closing session
200,27    
Thỏa thuận
Put-through session
135,57    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
10,02 420,43  
Bán
Sell
9,61 380,96