Báo cáo phân tích kỹ thuật – KDC, KDH, KMR, KVC (12/08/2016)

12/08/2016 10:14

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu KDC – CTCP Tập đoàn Kido

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KDC sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 29.0 – 30.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 27.0 – 28.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 29.0 – 30.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu KDH – CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KDH sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 25.0 – 26.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 23.0 – 24.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 25.0 – 26.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu KMR – CTCP Mirae

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KMR sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 5.5 – 6.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.5 – 5.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 5.5 – 6.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 20%.

Mã cổ phiếu KVC – CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KVC sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 11.5 – 12.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 10.5 – 11.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 11.5 – 12.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.