HOSE: Điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của CDO

12/08/2016 16:41

Căn cứ Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (mã cổ phiếu: CDO) thuộc chỉ số VNSmall, VNAllshare như sau:

–         Mã cổ phiếu: CDO

–         Tỉ lệ free float hiện tại: 70%;

–         Tỉ lệ free float cập nhật: 65%;

–         Ngày hiệu lực: 15/08/2016.