Thông báo gián đoạn truy cập website

12/08/2016 09:48

Sở GDCK TPHCM thông báo sẽ tạm thời gián đoạn việc truy cập hệ thống website để bảo trì hệ thống trong khoảng thời gian từ 18h00 đến 19h00 ngày 12/08/2016.